Blog

user warning: Expression #2 of ORDER BY clause is not in SELECT list, references column 'kuiperab_site.n.created' which is not in SELECT list; this is incompatible with DISTINCT query: SELECT DISTINCT MONTHNAME(FROM_UNIXTIME(n.created)) AS month, YEAR(FROM_UNIXTIME(n.created)) AS year FROM node n WHERE n.type = 'post' AND n.status = 1 ORDER BY year, n.created in /home/kuiperab/public_html/sites/all/modules/custom/am_blog/am_blog.module on line 191.
 • Belastingplan 2014 vooruit geschoven naar 1 oktober 2013: € 100.000 vrijstelling schenkbelasting

  Vanaf 1 oktober jl. geldt er een vrijstelling van € 100.000 voor schenkingen als de begiftigde dat bedrag gebruikt voor koop of verbouwing van een eigen woning, dan wel het aflossen van de eigenwoningschuld. Deze hoge vrijstelling is tijdelijk en geldt tot 1 januari 2015. Er zijn geen andere voorwaarden aan de vrijstelling verbonden dan de verplichte aanwending voor een eigen woning.
  Lees meer
 • Tijdelijke willekeurige afschrijving 2013

  De tijdelijke willekeurige afschrijving 2013 geldt uitsluitend voor investeringen in nieuwe bedrijfsmiddelen die plaatsvinden tussen 1 juli 2013 en 31 december 2013. De willekeurige afschrijving kan direct in 2013 worden toegepast als het bedrijfsmiddel nog dit jaar in gebruik wordt genomen. Als de ondernemer het (bestelde) bedrijfsmiddel nog niet dit jaar in gebruik neemt, is de willekeurig afschrijving beperkt tot het bedrag dat hij op die investering in 2013 heeft (aan-)betaald.
  Lees meer
 • Nieuwe BTW-factureringsregels per 1 januari 2013

  Per 1 januari 2013 komen er nieuwe factureringsregels voor de omzetbelasting, in de gehele Europese Unie, dus ook in Nederland. Die nieuwe regels moeten de facturering eenvoudiger maken, én het elektronische facturen stimuleren. Dat levert ondernemers en overheid een substantiële vermindering van administratieve lasten op.
  Lees meer
 • BTW-verhoging naar 21% - De overgangsregeling

  Per 1 oktober 2012 wordt het algemene BTW-tarief verhoogd van 19% naar 21% verhoogd. Die tussentijdse tariefsverhoging roept veel vragen op in de praktijk. Financiën heeft onlangs het antwoord op 14 praktijkvragen gepubliceerd, en daarmee de overgangsregeling voor de BTW-tariefaanpassing verduidelijkt.

  Lees meer
 • André Kuiper is gastspreker tijdens Starterscafe maandag 24 september 2012

  Maandag 24 september a.s. is er weer een Starterscafe georganiseerd door Stib Hoogeveen

  Lees meer
 • Nieuwe BTW-factureringsregels per 1 januari 2013

  3 september 2012   Per 1 januari 2013 komen er nieuwe factureringsregels voor de omzetbelasting, in de gehele Europese Unie, dus ook in Nederland. Die nieuwe regels moeten de facturering een stuk eenvoudiger maken, én het elektronische facturen stimuleren. Dat levert ondernemers en overheid een substantiële vermindering van administratieve lasten op.

  Lees meer
 • De flex-BV gaat in per 1 oktober 2012

  26 juni 2012  De Eerste Kamer heeft onlangs het wetsvoorstel Vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht aangenomen. De invoering van de nieuwe regels voor de BV per 1 juli was te kort dag, dat wordt 1 oktober.

  Lees meer
 • Zakelijk gebruik privéauto

  Rijdt u als ondernemer met uw privéauto ook voor uw zaak, dan kunt u de btw over de autokosten deels terugkrijgen. Hoe zit dat en wat is er nu veranderd?

  Lees meer
 • Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto

  19 januari 2012. Haal nu uw voordeel uit de Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto.

  Lees meer
 • Haal uw voordeel uit de innovatiebox!

  13 januari 2012    Innoveren is goed voor de economie. De overheid wil het innoveren daarom stimuleren middels tal van faciliteiten, waaronder de ‘innovatiebox'. Hiermee kunt u heel veel belasting besparen.

  Lees meer
Syndicate content