Belastingplan 2012: regel een zuinige auto vóór 1 juli 2012

user warning: Expression #2 of ORDER BY clause is not in SELECT list, references column 'kuiperab_site.n.created' which is not in SELECT list; this is incompatible with DISTINCT query: SELECT DISTINCT MONTHNAME(FROM_UNIXTIME(n.created)) AS month, YEAR(FROM_UNIXTIME(n.created)) AS year FROM node n WHERE n.type = 'post' AND n.status = 1 ORDER BY year, n.created in /home/kuiperab/public_html/sites/all/modules/custom/am_blog/am_blog.module on line 191.
00:23 uur

29 oktober 2011 Het beleid van de overheid om de aanschaf van milieuvriendelijke auto’s te stimuleren is een groot succes: circa een derde van alle nieuwe auto’s in ons land valt in de categorie schoon en zuinig. Dat enorme succes maakt de fiscale stimuleringsmaatregelen op den duur onbetaalbaar. Financiën wil daarom de grenzen voor CO²-uitstoot, de basis voor veel profijtelijke autoregelingen, de komende jaren neerwaarts gaan bijstellen. In de Wet uitwerking autobrief (bij het Belastingplan 2012) wordt een groot aantal voorstellen gedaan om de diverse gunstregelingen voor zuinige auto’s aan te passen. Daarbij is ook een overgangsregeling opgenomen: automobilisten die vóór 1 juli 2012 een zuinige auto hebben gekocht of geleased, kunnen nog vijf jaar lang de 14% of 20% bijtelling benutten.


Het kabinet is verrast door de enorme toeloop op zuinige, milieuvriendelijke auto’s. Uit onderzoek blijkt dat per mei 2011 circa een derde van alle nieuwverkopen in de categorie zeer zuinige auto’s valt. Bij ongewijzigd beleid gaat dat aandeel oplopen tot ruim 60% in 2015. Dat rechtvaardigt een aanpassing van de fiscale stimuleringsmaatregelen. Het kabinet heeft daar al eerder toe besloten – zie ook BelastingBelangen, juni 2011: Zuinige auto’s, minder fiscaal voordeel – en heeft een en ander uitgewerkt in een separate wet bij het Belastingplan 2012.


De volgende aanpassingen worden voorgesteld:


- voor de bijtelling privé-gebruik auto; De huidige CO²-grenzen voor de verlaagde bijtelling van 14% en 20% blijven gelden tot 1 juli 2012. Deze grenzen worden jaarlijks neerwaarts bijgesteld; de grenzen voor benzine en diesel groeien naar elkaar toe tot gelijke waarden in 2015. De 14% en 20% bijtelling voor privé-gebruik auto blijven van toepassing voor automobilisten met een auto waarvan het kenteken vóór 1 juli 2012 voor de eerste keer op hun naam is gesteld, of met een auto die hun al voor 1 juli 2012 en ook daarna ter beschikking is gesteld. Die gewenningsperiode duurt maximaal 5 jaar, 60 maanden (de gebruikelijke leaseperiode), te rekenen vanaf het moment dat de auto voor het eerst op kenteken is gesteld. Aan het eind van die periode wordt bekeken of de auto volgens de dan geldende CO²-grenzen opnieuw voor een verlaagde bijtelling in aanmerking komt.


Wordt de auto op of na 1 juli 2012 op naam van een nieuwe eigenaar gesteld, dan wordt ervan uitgegaan dat de auto (vanaf de dag dat het kenteken voor het eerst op naam is gesteld) onder de nieuwe, aangescherpte regeling valt. Een eigendomsoverdracht van een auto van de zaak in de 5-jaarsperiode door de werkgever aan de werknemer/automobilist, heeft geen gevolgen voor het percentage van de bijtelling, zolang de auto maar aan dezelfde werknemer ter beschikking staat. Datzelfde geldt als een leasemaatschappij ná 1 juli 2012 een leaseovereenkomst afsluit voor een auto die al vóór 1 juli 2012 op haar naam geregistreerd stond en tot die datum aan een andere onderneming werd geleased. Voor personenauto's met een CO²--uitstoot van niet meer dan 50 gram per kilometer die aangeschaft worden tussen 1 januari 2012 en 31 december 2015 geldt een 0%-bijtelling gedurende een periode van maximaal 60 maanden.


- voor de BPM (Belasting van Personenauto’s en Motorrijwielen); De CO²-grenzen worden jaarlijks per 1 januari neerwaarts bijgesteld; tot 1 juli 2012 blijven de huidige grenzen gelden. De CO²-grenzen voor benzine en diesel gaan de komende jaren langzaam naar elkaar toegroeien, tot gelijke waarden in 2015.


- voor de MRB (Motorrijtuigenbelasting); De vrijstelling voor zeer zuinige auto’s vervalt per 1 januari 2014, voor nieuwe en gebruikte personenauto’s. De thans geldende CO²-vrijstellingsgrenzen (voor benzine tot 100 gram per kilometer, voor diesel tot 95 gram per kilometer) blijven gelden tot 1 januari 2014. Personenauto’s met een CO²-uitstoot van niet meer dan 50 gram per kilometer blijven vrijgesteld tot en met 2015.


Bron: Belastingbelangen

Comments (1227)

Laat een reactie achter

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.