Fiscaal pakket 2012

user warning: Expression #2 of ORDER BY clause is not in SELECT list, references column 'kuiperab_site.n.created' which is not in SELECT list; this is incompatible with DISTINCT query: SELECT DISTINCT MONTHNAME(FROM_UNIXTIME(n.created)) AS month, YEAR(FROM_UNIXTIME(n.created)) AS year FROM node n WHERE n.type = 'post' AND n.status = 1 ORDER BY year, n.created in /home/kuiperab/public_html/sites/all/modules/custom/am_blog/am_blog.module on line 191.
00:31 uur

Wet uitwerking Autobrief Lees meer over bijtelling privé-gebruik auto en bestelauto’s.


 


Bijtelling privé-gebruik auto


Het kabinet wil de huidige regeling voor de bijtelling privé gebruik auto handhaven, maar in de komende jaren wel de CO2- grenzen – voor de verlaagde bijtelling – neerwaarts gaan bijstellen. Ook gaan de CO2-grenzen voor benzine en diesel in de komende jaren naar elkaar toegroeien tot gelijke waarden in 2015. De verlaagde percentages voor de bijtelling privé gebruik auto (van 0%, 14% en 20%) blijven van toepassing voor automobilisten met een auto’s waarvan het kenteken vóór 1 juli 2012 voor de eerste keer op hun naam is gesteld, of met een auto die hun al voor 1 juli 2012 en ook daarna ter beschikking is gesteld. Die gewenningsperiode duurt maximaal 5 jaar, 60 maanden (de gebruikelijke leaseperiode), rekenend vanaf het moment dat de auto voor het eerst op kenteken is gesteld. Aan het eind van een periode wordt bekeken of de auto tegen de dan geldende CO2-grenzen opnieuw voor een verlaagd bijtellingspercentage in aanmerking komt. Wordt de auto op of na 1 juli 2012 op naam van een nieuwe eigenaar gesteld, dan wordt ervan uitgegaan dat de auto (vanaf de dag dat het kenteken voor het eerst op naam is gesteld) onder de aangescherpte regeling valt. Een eigendomsoverdracht van een auto van de zaak door de werkgever aan de werknemer/automobilist, heeft geen gevolgen voor de verlaging van de bijtelling zolang de auto maar aan dezelfde automobilist ter beschikking staat. Voor personenauto's met een CO2-uitstoot van niet meer dan 50 gr/km die vóór 2015 worden aangeschaft, geldt gedurende een periode van 60 maanden een bijtelling van nihil. Voor auto's waarvan het kenteken vóór 1 januari 2012 voor het eerst op naam is gesteld en die een C02-uitstoot hebben van 0 gr/km is tot 1 januari 2017 een bijtelling van 0% van toepassing.


Bijtelling privé-gebruik bestelauto's


Per 1 januari 2012 wordt de verklaring uitsluitend zakelijk gebruik voor bestelauto’s ingevoerd. Met deze (gezamenlijke) verklaring kan worden aangegeven dat met de bestelauto niet privé wordt gereden. De Belastingdienst zal hiervoor een digitaal formulier ter beschikking stellen. De ondernemer hoeft geen rittenregistratie op te (laten) maken als hij van de inspecteur een ontvangstbevestiging van de verklaring heeft ontvangen.


Bron: Belastingbelangen


 

Comments (259)

Laat een reactie achter

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.