Haal uw voordeel uit de innovatiebox!

user warning: Expression #2 of ORDER BY clause is not in SELECT list, references column 'kuiperab_site.n.created' which is not in SELECT list; this is incompatible with DISTINCT query: SELECT DISTINCT MONTHNAME(FROM_UNIXTIME(n.created)) AS month, YEAR(FROM_UNIXTIME(n.created)) AS year FROM node n WHERE n.type = 'post' AND n.status = 1 ORDER BY year, n.created in /home/kuiperab/public_html/sites/all/modules/custom/am_blog/am_blog.module on line 191.
11:20 uur

13 januari 2012    Innoveren is goed voor de economie. De overheid wil het innoveren daarom stimuleren middels tal van faciliteiten, waaronder de ‘innovatiebox'. Hiermee kunt u heel veel belasting besparen.


Om maar meteen met het belangrijkste voordeel te beginnen: in de innovatiebox betaalt u maar 5% vennootschapsbelasting. De innovatiebox levert u dus een korting op van 75% tot 80% over de te betalen belasting! Bovendien geldt er sinds kort geen limiet meer. Dus al bedraagt uw winst vele miljoenen, het tarief blijft 5%. De innovatiebox is van toepassing op de winst die voorvloeit uit zelf ontwikkelde immateriële activa. Denk bijvoorbeeld aan een ontwikkeld softwareprogramma of een belangrijk medicijn. Hiervoor geldt als eis dat er een octrooi op is verleend of dat er een WBSO-verklaring voor is afgegeven. Het verlenen van een octrooi kan soms lang duren. Daarom is van belang dat de winst gedurende de aanvraag van een octrooi ook in de innovatiebox valt. Een belangrijke voorwaarde is dat de behaalde voordelen voor minstens 30% uit het immateriële activum moeten voortvloeien. U zult dit zo nodig aan moeten tonen. Bij twijfel is het raadzaam hierover afspraken te maken met de inspecteur. Op bepaalde immateriële activa is de innovatiebox niet van toepassing. Dit geldt met name voor merken en logo's.


De kosten die u in verband met de innovatieve activiteiten maakt, zijn tegen de normale belastingtarieven aftrekbaar. Wel is bepaald dat de opbrengsten van immateriële activa pas in de innovatiebox worden belast als deze uitstijgen boven de totale kosten. Als ondernemer zult u zo min mogelijk kosten willen toerekenen aan het immateriële activum waarvan de opbrengst in de innovatiebox valt. Uw winst moet deze kosten zoals gezegd eerst te boven gaan, voordat het tarief van 5% van toepassing is. Toch zult u bijvoorbeeld ook een deel van uw overheadkosten aan het immaterieel activum moeten toerekenen. Het is raadzaam hierover vooraf afspraken te maken met uw aanspreekpunt bij de Belastingdienst.


Voor de winst die in de inkomstenbelasting valt (eenmanszaak, Vof en maatschap), is de innovatiebox niet van toepassing. Dit kan, als u flinke innovatievoordelen verwacht, een reden zijn om de overstap naar een BV te maken.


Bron: Kuiper ABC 

Comments (9193)

Laat een reactie achter

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.