Tijdelijke willekeurige afschrijving 2013

user warning: Expression #2 of ORDER BY clause is not in SELECT list, references column 'kuiperab_site.n.created' which is not in SELECT list; this is incompatible with DISTINCT query: SELECT DISTINCT MONTHNAME(FROM_UNIXTIME(n.created)) AS month, YEAR(FROM_UNIXTIME(n.created)) AS year FROM node n WHERE n.type = 'post' AND n.status = 1 ORDER BY year, n.created in /home/kuiperab/public_html/sites/all/modules/custom/am_blog/am_blog.module on line 191.
10:10 uur

De tijdelijke willekeurige afschrijving 2013 geldt uitsluitend voor investeringen in nieuwe bedrijfsmiddelen die plaatsvinden tussen 1 juli 2013 en 31 december 2013. De willekeurige afschrijving kan direct in 2013 worden toegepast als het bedrijfsmiddel nog dit jaar in gebruik wordt genomen. Als de ondernemer het (bestelde) bedrijfsmiddel nog niet dit jaar in gebruik neemt, is de willekeurig afschrijving beperkt tot het bedrag dat hij op die investering in 2013 heeft (aan-)betaald. Heeft geen aanbetaling plaatsgevonden, dan kan er ook geen willekeurige afschrijving plaatsvinden: niet in 2013, en ook niet in een daaropvolgend jaar!

De tijdelijke willekeurige afschrijving 2013 kent een strikt betalingscriterium. Als de ondernemer in de periode tussen 1 juli en 31 december 2013 een bedrijfsmiddel bestelt – dat hij pas in 2014 of 2015 in gebruik gaat nemen – kan hij daarop slechts willekeurig afschrijven tot het bedrag dat hij in 2013 op die investering heeft betaald. Financiën heeft de strikte werking van het betalingscriterium in een recente beleidspublicatie met twee voorbeelden verduidelijkt.

Voorbeeld 1:
Ondernemer X heeft een boekjaar gelijk aan het kalenderjaar.
X doet op 1 juli 2013 een investering in een (niet uitgesloten) bedrijfsmiddel van € 110.000; de restwaarde is € 10.000. De normale afschrijvingstermijn is 5 jaar.
X neemt het bedrijfsmiddel direct in gebruik.

Uitwerking.
De maximale willekeurige afschrijving in 2013 bedraagt: € 100.000 x 50% = € 50.000.
De gewone afschrijving bedraagt per jaar € 50.000 : 5 = € 10.000.

In 2013 is het afschrijvingsbedrag:
• Willekeurige afschrijving: maximaal € 50.000.
• Normale afschrijving naar tijdsgelang: 1/2 jaar x € 10.000 = € 5.000.
• Totale maximale afschrijving in 2013: € 55.000.
In 2014 en volgende jaren is de afschrijving € 10.000, in 2018, het laatste jaar, nog € 5.000.

Bron: Belastingbelangen.nl

Comments (278)

Laat een reactie achter

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.