Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto

user warning: Expression #2 of ORDER BY clause is not in SELECT list, references column 'kuiperab_site.n.created' which is not in SELECT list; this is incompatible with DISTINCT query: SELECT DISTINCT MONTHNAME(FROM_UNIXTIME(n.created)) AS month, YEAR(FROM_UNIXTIME(n.created)) AS year FROM node n WHERE n.type = 'post' AND n.status = 1 ORDER BY year, n.created in /home/kuiperab/public_html/sites/all/modules/custom/am_blog/am_blog.module on line 191.
11:47 uur

19 januari 2012. Haal nu uw voordeel uit de Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto.


Als u of uw werknemer een bestelauto van de zaak uitsluitend zakelijk en dus niet privé gebruikt, moest voorheen een sluitende kilometeradministratie worden bijgehouden om dat aan te kunnen tonen. Sinds 1 januari 2012 kunt u een verklaring bij de Belastingdienst aanvragen waarin wordt aangegeven dat u of uw werknemer de bestelauto van de zaak uitsluitend zakelijk gebruikt. Er hoeft dan geen kilometeradministratie meer te worden bijgehouden. Houd er wel rekening mee dat de bestelauto dan absoluut niet privé mag worden gebruikt. Het aanvraagformulier is te downloaden van de website van de Belastingdienst.


Bron: Kuiper ABC

Comments (794)

Laat een reactie achter

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.