Zelfstandigenaftrek: een vaste aftrek van € 7.280

user warning: Expression #2 of ORDER BY clause is not in SELECT list, references column 'kuiperab_site.n.created' which is not in SELECT list; this is incompatible with DISTINCT query: SELECT DISTINCT MONTHNAME(FROM_UNIXTIME(n.created)) AS month, YEAR(FROM_UNIXTIME(n.created)) AS year FROM node n WHERE n.type = 'post' AND n.status = 1 ORDER BY year, n.created in /home/kuiperab/public_html/sites/all/modules/custom/am_blog/am_blog.module on line 191.
00:06 uur

24 oktober 2011. Per 1 januari 2012 wordt de zelfstandigenaftrek omgezet in een vaste aftrekpost, een basisaftrek van € 7.280. Deze vaste aftrek vervangt de huidige regeling die acht schijven kent, met een aftrek die hoger wordt naarmate de winst uit onderneming lager is. Het kabinet wil deze ‘straf op groei’ wegnemen.


De zelfstandigenaftrek is in fiscaal zwaar weer. De wetgever heeft per 1 januari 2010 bepaald dat een ondernemer deze aftrekpost uitsluitend kan benutten als hij voldoende winst uit onderneming heeft behaald. De zelfstandigenaftrek kan niet meer tot een fiscaal verlies lijden. Heeft de ondernemer onvoldoende winst, dan kan de niet aftrekbare zelfstandigenaftrek vooruit gewenteld worden en verrekend worden met winst in toekomstige jaren. Deze beperking geldt niet voor startende ondernemers. Per 1 januari 2012 wordt de zelfstandigenaftrek verder beperkt: de aftrek wordt omgezet in een vaste aftrek van € 7.280. Deze gefixeerde aftrekpost vervangt de huidige zelfstandigenaftrek met acht schijven, waarbij de aftrek hoger wordt naarmate de winst uit onderneming lager is. Het kabinet wil deze ‘straf op groei’ wegnemen. De vaste basisaftrek betekent een lagere aftrek voor ondernemers met een winst uit onderneming (van meer dan € 7.280) tot afgerond € 18.500, ondernemers met een winst boven de € 53.000 gaan er met de vaste aftrek op vooruit, hun aftrek wordt hoger. De vaste aftrek zal niet worden geïndexeerd, om het winstgevend ondernemen verder te bevorderen. Het urencriterium als voorwaarde om in aanmerking te komen voor de zelfstandigenaftrek, blijft onverkort gehandhaafd.


Bron: Belastingbelangen


 

Comments (2206)

Laat een reactie achter

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.