Subsidie advies

Ondernemen is keuzes maken. Investeer ik nu of later? Bij het investeren komt u wellicht in aanmerking voor een subsidieregeling. Nederland kent veel subsidieregelingen voor bedrijven. De omvang, diversiteit en dynamiek hiervan maken het vakgebied complex. En dat leidt ertoe dat bedrijven het lastig vinden om een subsidie aan te vragen of ze denken dat ze er niet voor in aanmerking komen. Vanuit ons netwerk hebben wij een vaste subsidieadviseur die wij kunnen inschakelen voor een gedegen subsidieadvies. Dit zal uiteindelijk leveren tot een objectieve inschatting van de situatie, waarbij actuele kennis en expertise worden omgevormd tot een helder advies waarin risico’s zichtbaar worden en mogelijkheden de kans krijgen. Dat is nog eens keuzes maken!